Kid ' s Spille ute

Miljøterapi

For barn, ungdom og unge voksne

Tilsyn under samvær

Vi gjennomfører tilsyn i egnede lokaler. HOFT holder til på topptunet, et lite småbruk som egner seg godt for tilsyn. Huset på gårdstunet er hjemmekoselig og har det man trenger for å ha en fin tid sammen. Vi har høns og geiter på gården, og en aktivitetshall med kunstgress. I lavvoen kan man fyre bål og grille lunsj på bålet. Vi legger vekt på at barna og foreldrene skal ha en positiv opplevelse sammen på Topptunet. Ro og trygghet er viktig, og det vil være faste tilsynsførere som følger familien.  

Tilsynet utføres av en fagperson ut fra en bestilling fra barneverntjenesten, der vi leverer en rapport i etterkant. Vi tilbyr tilsyn på dagtid, ettermiddager og i helger. 

Utfordringene som barnet og foreldrene opplever kan være ulike og unike på hver sin måte. Derfor ønsker vi i Hoft å bruke vår kompetanse og erfaring på å møte barnet der det er. Gjennom å skape relasjon og tillit går vi inn for å at barnet skal forstå sine egne følelser og utfordringer. Vi kan tilby en rekke hjelpetiltak tilpasset familiens behov. 
 

I HOFT ønsker vi å møte foreldre og familier der de er, til klokkeslett som er gunstig for den enkelte familie. Fordi vi jobber oppdragsbasert, gir det oss en god mulighet til å være fleksibel og tilgjengelig, også på ettermiddager og helger. 


I de sakene vi er i, er det viktig for oss å skape en relasjon med foreldrene, men også med barnet eller ungdommen. Vi er tilgjengelig for hele familien. Gjennom kontakt med barnet eller ungdommen kan vi i større grad hjelpe familien. Alle familier er unike på sin måte.  
 

Foreldreveiledning

Mange foresatte opplever usikkerhet, tvil og utilstrekkelighet i møte egne barn og unge. Både i små og store utfordringer. Foreldrerollen er kompleks og ekstrem nær - det kan være vanskelig å klare å se roller og mønster som gjør hverdagen utfordrende. Vi tror at endring skjer gjennom møte mellom mennesker der man sammen kan undersøke de vanskelige tingene og finne nye perspektiver og nye løsninger. Vi forsøker å møte dere der dere er, både personlig og fysisk. Vi tenker at det å gi tid og være fleksible er viktig. 

 

Vi tilbyr foreldreveiledning, både via offentlige instanser og for privatpersoner som kan ta direkte kontakt. Vi tilbyr blant annet foreldreveiledningsprogrammet COS-P. Sammen finner vi løsninger som fungerer for den enkelte familie og som kan bidra til endring og bedring.

 

Ettervern

HOFT følger opp ungdommer som har hatt barnevernstiltak fram til de ble 18 år, men som nå har flyttet for seg selv. Overgangen til en selvstendig tilværelse kan være utfordrende, og vi kan bidra med praktisk hjelp, opprettholdelse av dagtilbud som jobb eller utdanning, økonomi, finne et sted å bo og å være en psykososial støtte i hverdagen.  

 
Det vil være en fast person som følger ungdommen i denne overgangen, og som kan over tid være støtte for at ungdommen etter hvert skal bli en trygg og selvstendig voksen.