Vi i Hoft ønsker å ta utgangspunkt i hjemmet og starter tidlig med å skape et godt samarbeid med foreldre og barn. Utfordringene som barnet og foreldrene opplever kan være ulike og unike på hver sin måte. Derfor ønsker vi i Hoft å bruke vår kompetanse og erfaring på å møte barnet der det er. Gjennom å skape relasjon og tillit går vi inn for at barnet skal forstå egne følelser og utfordringer. Vi bruker god tid på å skape kontinuitet i forholdet slik at vi får innarbeidet gode rutiner. Alle dager er forskjellig i forhold til følelsesmønsteret og vi er derfor fleksible i møtet med barnet og jakten på den gode samtalen. Vi lager et tilrettelagt tilbud for hvert enkelt barn for å imøtekomme barnets behov og følelser.

Foreldreveiledning

Mange foresatte opplever usikkerhet, tvil og utilstrekkelighet i møte egne barn og unge. Både i små og store utfordringer. Foreldrerollen er kompleks og ekstrem nær - det kan være vanskelig å klare å se roller og mønster som gjør hverdagen utfordrende. Vi tror at endring skjer gjennom møte mellom mennesker der man sammen kan undersøke de vanskelige tingene og finne nye perspektiver og nye løsninger. Vi forsøker å møte dere der dere er, både personlig og fysisk. Vi tenker at det å gi tid og være fleksible er viktig. 

 

Vi tilbyr foreldreveiledning, både via offentlige instanser og for privatpersoner som kan ta direkte kontakt. Vi tilbyr blant annet foreldreveiledningsprogrammet COS-P. Sammen finner vi løsninger som fungerer for den enkelte familie og som kan bidra til endring og bedring.

 

Coaching

Vi tilbyr coaching prosesser for enkelt personer, ledere og grupper.  

 

En prosess med oss lærer deg hvilken retning du skal se i for å erfare og ta mer i bruk dine medfødte og naturlige egenskaper. Egenskapene du besitter har det potensialet du trenger for å oppleve mer personlig forankring i livet, til å forenkle og stryke dine relasjoner, til å lede deg selv og andre på en enklere og mer kraftfull måte.     

 

Egenskapene og dens potensialet er like tilgjengelige i en gruppe som de er individuelt. Når en hel gruppe lærer hvor de samlet skal se for å avdekke mer av disse egenskapene, øker tilgangen til skaperglede, naturlig motivasjon, engasjement og produktivitet. Relasjonene innad blir enklere og deltakere vil opplever mer psykologisk plass i seg selv, som igjen ganger gruppen og det gruppen ønsker å oppnå.   

 

En til en prosess:  

Vi møtes enten online eller ved fysisk oppmøte. Vi anbefaler 4- 8 samtaler avhengig av din  progresjonen i prosessen.  

 

Grupper:   

  • Ungdomsgrupper anbefales å delta i IHEART programmet, eventuelt kontakt oss direkte dersom et mer skreddersydd opplegg er av interesse.  

 

Bedrifts grupper og andre aktører: 

Vi tilbyr 2 dagers Resiliense kurs for grupper som ønsker et mer intensivt program. Intensivt betyr at vi holder samtalen og rommet åpent i 2 hele dager, slik at læringen har tid til å integreres og veiledes til verdi for hele gruppa fra den ene dagen til den andre. Vi anbefaler å bygge en god relasjon med gruppa i god tid før et hvert kurs og ha mulighet for oppfølging i etterkant.  

 

Besøkshjem

Vi kan stille opp som besøkshjem for barn som av ulike årsaker trenger dette. Dette kan vi gjør på oppdrag fra barneverntjenester eller på oppdrag fra familier.  

HOFT tilbyr besøkshjem til barn som av ulike årsaker trenger dette på Topptunet - barne, ungdoms og familietiltak. Boligen består av tre soverom samt stue, bad og kjøkken. Her møter barnet eller ungdommen en eller flere av miljøterapeuter. Dette vurderes ut fra barnets behov.  
 
Tilbudet passer for barn og unge fra 3 år og oppover. Vi tilpasser tilbudet og aktivitetene ut fra barna vi møter. Vi tilbyr avlastning fra fredager til søndager, samt ferier. Vi er fleksible og kan stille opp også på kort varsel.