Happy Family in the Park

Foreldreveiledning 

Bli bedre kjent med deg selv som forelder
 

Veiledningsprogram til foreldre

Hvem trenger foreldreveiledning?
Mange foresatte opplever usikkerhet, tvil og utilstrekkelighet i møte egne barn, både med små og store utfordringer. Foreldrerollen er kompleks og ekstrem nær, det kan dermed være vanskelig å identifisere mønster eller andre ting som gjør hverdagen utfordrende. For mange kan det være nyttig å få hjelp av noen utenfor familien til å endre mønster, og finne nye perspektiver og nye løsninger.

Endring skjer gjennom møte mellom mennesker der man sammen kan undersøke de vanskelige tingene og finne nye perspektiver og nye løsninger. Hoft møter familiene der de er, både mentalt og fysisk. Erfaringen vår viser at det å bruke tid sammen og at man er fleksibel for familien er svært viktig. Vi tilbyr foreldreveiledning, både via offentlige instanser og for privatpersoner som kan ta direkte kontakt. Vi tilbyr blant annet foreldreveiledningsprogrammet COS-P. Sammen finner vi løsninger som fungerer for den enkelte familie og som kan bidra til endring og bedring.