DJI_0286_edited_edited.jpg

SKOLEDAG PÅ TOPPTUNET

Kvaløya barne-, ungdoms- og familietiltak

 

TILPASSET OPPLÆRING FOR ENKELTELEVER

For barn og unge som har utfordringer med skolehverdagen kan en alternativ skoledag være en viktig arena for positiv utvikling. På gården tilrettelegger vi dagen ut fra den enkeltes behov og forutsetninger. Gården kan være et godt utgangspunkt for å oppleve nye sider og ressurser hos barnet eller ungdommen. 

Vi fokuserer på mestring og tilhørighet. Elevene får ta del i dyrestell og praktiske oppgaver som følger med et småbruk, som er med på å skape mestringsopplevelser. Det gir barnet tro på egen læring og ferdigheter, og er derfor spesielt viktig for barn som ofte opplever at de ikke mestrer hverdagen i skolen.


Vi opplever at elever som har en alternativ skoledag en dag i uken, der elevens behov og interesser står i fokus, mestrer resten av skoleuken bedre.

 
Skjermbilde 2020-06-03 kl. 00.06.43.png

SKOLEKLASSER ELLER GRUPPER

Vi tar imot klasser og grupper som ønsker en alternativ skoledag. Her fokuserer vi på sosial og emosjonell utvikling i gruppen. Gjennom positive, felles opplevelser vil man kunne bidra til et bedre klassemiljø og utvikle nye vennskap innad i gruppen. Et godt og trygt klassemiljø vil bidra til et bedre læringsmiljø i klassen.

Sammen med skolen lager vi en timeplan ut fra hva man ønsker å fokusere på. 

 

KONTAKT OSS

  • Facebook
  • Instagram
 


90069536

Kattfjordveien 109

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Helse omsorg og forebyggende tjenester.