HELSE,
OMSORG OG
FOREBYGGENDE TJENESTER
  

For barn, ungdom og unge voksne

 

Gjennom miljøterapi arbeider vi med skape positiv endring for barn, unge og familier. Vi arbeider for at de vi møter skal få verktøyene de trenger for å mestre hverdagen litt bedre og oppnå en varig endring.

Lær mer om skolevegring 
I høst ønsker vi å invitere til en uformell aften der du kan lære litt mer om skolevegring og hva man som forelder skal se etter og gjøre for å forbygge og hjelpe barnet tilbake til skolehverdagen igjen. 

lnB455IqQlCSx1cpu2Xh9Q.jpg

Vår metodikk handler om å respondere i takt med våre omgivelser. Vi ser etter muligheter, er nysgjerrig på menneskene vi møter- sammen finner vi gode løsninger og nye perspektiver.

Verdien av å bygge trygge og gode relasjoner skaper et utgangspunkt for varig endring i mennesket - noe som den enkelte kan ta med seg hele veien hjem.

Daglig leder
Stian Falck Eidessen