Kid ' s Spille ute

Miljøterapi

For barn, ungdom og unge voksne

Utfordringene som barnet og foreldrene opplever kan være ulike og unike på hver sin måte. Derfor ønsker vi i Hoft å bruke vår kompetanse og erfaring på å møte barnet der det er. Gjennom å skape relasjon og tillit går vi inn for å at barnet skal forstå sine egne følelser og utfordringer. 

Miljøterapi i HOFT

Vi jobber ut fra tanken om at endring skjer gjennom relasjoner. I vårt terapeutiske arbeid er dette alltid grunntanken. Endring skjer lettest når det er trygghet og tillit mellom oss og de vi skal hjelpe. Gjennom å møte barn og ungdommer som autentisk og ærlige voksenpersoner kan vi bruke vår kompetanse og erfaring til å hjelpe og skape positiv endring. Vi vil at de skal oppleve mestring i hverdagen, opplevelser som gjør at de kan føle de kan mestre eget liv. 

Vi mennesker er en helhet og er en del av en helhet. Vi opplever at det offentlige hjelpeapparatet ofte forhindrer seg selv i å hjelpe, det deler opp hjelpeansvaret i for mange biter og mellom for mange instanser og mennesker. Det blir for lite helhetlig, hjelpen føles oppstykket. Der vi får mandat er vi opptatt av å jobbe helhetlig. Det betyr at vi gjerne driver med målrettet terapeutisk arbeid med barn/ungdom, har foreldreveiledning, ser på systemiske endringer i miljøet rundt og har tett samarbeid med de ulike instansene rundt. 

 

Vi har tid. Vi er overbevist om at det å ha nok tid er en nøkkel til å skape endring. Vi ser at muligheten vi har for å sette av god tid til samtaler og møter med menneskene vi jobber med gir betydelig bedre rom for endring enn strengt tidsavgrensede møter og avtaler. Vi gir tid og rom til menneskene vi jobber med.  

Vi har stort fokus på å være fleksible. Det betyr at vi er fleksible i tilnærming. Vi er fleksible i tid og sted - vi møter folk der de har tid - når de har tid - om det er dag, kveld eller helg. Vi er fleksible i forhold til at behov endrer seg og at terapien må endre seg - både i tid, rom og form. Vi har erfart, og fått tilbakemelding fra de vi jobber med, at nettopp at vi har tid og er fleksible har vært essensielt for deres endring. 

Vi er tilgjengelige for de vi hjelper. Vi er opptatt av at de vi jobber med skal føle det er kort vei til å få kontakt med oss, at vi er der for de når de trenger det. Dette vet vi kan gi tryggheten som kan trenges for å kunne stå i de til tider tøffe utfordringen det er å få et bedre liv.