foreldreveiledning.jpg

FORELDREVEILEDNING

 

FORELDREVEILEDNING

Mange foresatte opplever usikkerhet, tvil og utilstrekkelighet i møte egne barn og unge. Både i små og store utfordringer. Foreldrerollen er kompleks og ekstrem nær - det kan være vanskelig å klare å se roller og mønster som gjør hverdagen utfordrende. Vi tror at endring skjer gjennom møte mellom mennesker der man sammen kan undersøke de vanskelige tingene og finne nye perspektiver og nye løsninger. Vi forsøker å møte dere der dere er, både personlig og fysisk. Vi tenker at det å gi tid og være fleksible er viktig. 


Vi tilbyr foreldreveiledning, både via offentlige instanser og for privatpersoner som kan ta direkte kontakt. Sammen finner vi løsninger som fungerer for den enkelte familie og som kan bidra til endring og bedring.

FORELDREVEIELDNING

AdobeStock_190904979_edited_edited.jpg

FORELDREVEIELDNING

For mer informasjon ta kontakt

Image%20by%20Jordan%20Whitt_edited.jpg
cos-sirkel-for-ungdom.jpg

COS-P

Programm som kjøres over 8-10 uker

 

KONTAKT OSS

90069536

IMG_0861.HEIC
 

MILJØTERAPI

RELASJON. Vi jobber ut fra tanken om at endring skjer gjennom relasjoner. I vårt terapeutiske arbeid er dette alltid grunntanken. Endring skjer lettest når det er trygghet og tillit mellom oss og de vi skal hjelpe. Gjennom å møte barn og ungdommer som autentisk og ærlige voksenpersoner kan vi bruke vår kompetanse og erfaring til å hjelpe og skape positiv endring. Vi vil at de skal oppleve mestring i hverdagen, opplevelser som gjør at de kan føle de kan mestre eget liv. 
 
Det offentlige hjelpeapparatet har mange dyktige folk, men rammene, systemet og mandatet kan ofte motarbeide det gode endringsarbeidet. Vi i HOFT jobber etter noen prinsipper som gjør at vi ofte kan skape endring i saker der det offentlige ikke strekker til. 


HELHET. Vi mennesker er en helhet og er en del av en helhet. Vi opplever at det offentlige hjelpeapparatet ofte forhindrer seg selv i å hjelpe, det deler opp hjelpeansvaret i for mange biter og mellom for mange instanser og mennesker. Det blir for lite helhetlig, hjelpen føles oppstykket. Der vi får mandat er vi opptatt av å jobbe helhetlig. Det betyr at vi gjerne driver med målrettet terapeutisk arbeid med barn/ungdom, har foreldreveiledning, ser på systemiske endringer i miljøet rundt og har tett samarbeid med de ulike instansene rundt. 


TID. Vi har tid. Vi er overbevist om at det å ha nok tid er en nøkkel til å skape endring. Vi ser at muligheten vi har for å sette av god tid til samtaler og møter med menneskene vi jobber med gir betydelig bedre rom for endring enn strengt tidsavgrensede møter og avtaler. Vi gir tid og rom til menneskene vi jobber med.  

FLEKSIBLE. Vi har stort fokus på å være fleksible. Det betyr at vi er fleksible i tilnærming. Vi er fleksible i tid og sted - vi møter folk der de har tid - når de har tid - om det er dag, kveld eller helg. Vi er fleksible i forhold til at behov endrer seg og at terapien må endre seg - både i tid, rom og form. Vi har erfart, og fått tilbakemelding fra de vi jobber med, at nettopp at vi har tid og er fleksible har vært essensielt for deres endring. 

TILGJENGELIGHET. Vi er tilgjengelige for de vi hjelper. Vi er opptatt av at de vi jobber med skal føle det er kort vei til å få kontakt med oss, at vi er der for de når de trenger det. Dette vet vi kan gi tryggheten som kan trenges for å kunne stå i de til tider tøffe utfordringen det er å få et bedre liv.  

 


90069536

Kattfjordveien 109

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Helse omsorg og forebyggende tjenester.