Jeg er forelder

Woman Alone in Forest

Skolevegring
Hva kan jeg som forelder gjøre?

Vil du lære mer? 

Foredrag om Skolevegring
Når
04. aug., 06:00 – 20:00 CEST
Hvor
Kvaløysletta,
Fylkesvei 862 6, 9100 Kvaløysletta, Norway

For mange barn og ungdom som av ulike årsaker

har vært fraværende fra skolen i lang tid, er det

vanskelig å komme tilbake til skolen. Mange

foreldre opplever at de er utslitt og vet ikke hva de

skal gjøre for å få barnet tilbake på skolen, det kan
føles som at man har prøvd alt. Likevel er det viktig

at man som forelder ikke gir opp, og fortsatt har troen
på endring. 

De foreldrene vi møter sier ofte at de er utslitt, maktesløse ovenfor sitt barn, systemtrøtt, og i enkelte tilfeller er foreldrene sykemeldt for å ivareta sitt eget barn. Det handler ikke om omsorgssvikt eller at man er en dårlig forelder. Skolevegring oppleves som svært krevende for de som opplever dette, og som forelder kan det virke uforståelig hvorfor barnet mitt ikke ønsker å gå på skolen.  

Foreldre som ikke kommer i posisjon, kan få en opplevelse av å bli observatør av sitt eget barn når man ikke når inn til sitt eget barn. For hvordan skal man som foreldre komme i posisjon igjen uten å se at sitt eget barn forvitre?  Vi vet at jo eldre barnet blir, vanskeligere blir det. Som forelder ønsker man at barnet sitt skal få det bedre i hverdagen sin, og oppleve mestring, gode øyeblikk og mestre hverdagen. 

 

For mange blir det  krevende for hele familien når et barn uteblir fra skolen. Da er det viktig at man som forelder har noen å snakke med om dette. Det kan være krevende som forelder å stå i det når vegringen for skole har vart over lang tid. Foreldrene bør opprettholde sin daglige funksjon i forhold til daglige rutiner, men også i forhold til rollen som forelder ved å være en trygg base. Samtidig er det viktig at barnets behov blir tatt på alvor og at man derfor søker profesjonell hjelp og støtte. Skolevegring er noe som ofte tar lang tid og er en krevende prosess å komme ut av, derfor er det viktig at man får støtte. I det du som forelder oppdager tegn på skolevegring er det viktig at du tidlig kommer i kontakt med skolen. Et tett samarbeid mellom skole – hjem kan i mange tilfeller forebygge at vegringen etablerer seg. I andre tilfeller er det ikke nok og man må samarbeide med andre instanser.  

  
I de sakene vi er inne i, er det viktig for oss å skape en relasjon med barnet eller ungdommen, men også med foreldrene. Vi er tilgjengelig for hele familien. Gjennom kontakt med barnet eller ungdommen kan vi i større grad hjelpe hele familien.

 

For at barnet skal lykkes 
For at barnet skal lykkes med å gå på skolen spiller barnets egen motivasjon inn. Det er også viktig at barnet får en forståelse for hvorfor man tenker, føler og oppfører seg som en gjør. Dette kan være med på at barnet forstår seg selv og omgivelsene bedre, og kan få nye perspektiver på skolen igjen. Det er viktig at barnets følelser rundt vegringen blir tatt på alvor og at barnet blir sett og hørt. 

Råd og veiledning

Mange foresatte opplever usikkerhet, tvil og utilstrekkelighet i møte sine egne barn som sliter med å gå på skolen. Foreldrerollen er kompleks og ekstrem nær - det kan være vanskelig å klare å se roller og mønster som gjør hverdagen utfordrende. Vi tror at endring skjer gjennom møte mellom mennesker der man sammen kan undersøke de vanskelige tingene og finne nye perspektiver og nye løsninger. Vi forsøker å møte dere der dere er, både personlig og fysisk. Vi tenker at det å gi tid og være fleksible er viktig. Vi kan gi dere støtte og råd i møte med deres barn. 
 

Jente med lær ryggsekk