Sterkere pappa

foreldreveiledning.jpg

Sterkere pappa?

S - Smart

T - Tålmodig

- Emosjonsregulering

R - Relasjonsbygging

K - Kjærlighet

E - Empatisk

R - Raus

E - Ekte

Ønsker du å føle deg enda tryggere i papparollen? 

Vi kan hjelpe deg!! 

 

Vi i Hoft har mange års erfaring i å veilede foreldre, i  tillegg er vi selv (så heldige) å være fedre. Erfaringen vår er fra arbeid med barn, ungdom og foreldreveiledning, både innen barnevern, barne - og ungdomspsykiatri og skole. 

 

Ønsker du å møte en gruppe fedre for å dele erfaringer, støtte hverandre, gi hverandre tips og råd? 

Alt under kyndig veiledning og oppfølging av oss i Hoft AS. I rolige omgivelser litt utenfor byen :-) 

Du deler akkurat så mye som du selv ønsker! 

Uansett; alle pålegges en gjensidig taushetsplikt. 

 

Vi ønsker gjennom vår gruppeveiledning å gi fedre en større bevissthet, og bidra til økt trygghet, i rollen som far. 

Den viktigste gevinsten er at barna deres vil få det bedre i sine liv J 

 

 

Vårt tilbud: 

Fire økter á 90 minutter, pluss en individuell oppfølgingssamtale på 60 minutter etter fjerde gruppetime. Tidspunkt for dette avtales med den enkelte. 

Mellom veiledningene er det greit med e-postkorrespondanse for oppklarende spørsmål. 

Temaer vi har hovedfokus på: 

 

 

9. februar:

Veil: Hvordan etablere/legge til rette for en god og trygg relasjon til eget barn? 

         Stikkord: fysisk kontakt, tillit, bry deg, meldinger 

16.februar

  Veil: Tilstedeværelse og samhandling. Kvalitet vs Kvantitet 

      Stikkord: tidsbruk, fokus, prioriteringer, rollemodell,  

Vinterferie

2.Mars

Veil: Guttepappa vs Jentepappa 

       Stikkord: «Nei betyr Nei», humørsvingninger, pubertet, rollemodell 

 

9.Mars  

 Veil: Grensesetting. 

      Stikkord: autoritær, belønning, straff, konsekvenser 

foreldreveiledning.jpg
IMG_0861.HEIC

KONTAKT OSS

Kattfjordveien 109

90069536

  • Facebook
  • Instagram

Takk for innsendingen din, vi tar kontakt så snart vi kan!